diensten PTAT
PTAT is specialist in advisering over en engineering van alle mogelijke installaties. Wij kennen de wet- en regelgeving (bouwbesluit), adviseren vanaf de prille voorbereiding over te maken keuzes, leggen alle specificaties vast in tekeningen en 3D modellen en zorgen voor alle bijbehorende berekeningen die de kwaliteit borgen.


|

adviseren


Onze kernactiviteit is het ondersteunen van opdrachtgevers met doorwrochte berekeningen van de specificaties en met bouwtekeningen en 3D-modellen. Door onze jarenlange expertise met engineering van installaties zijn we ook steeds meer installatietechnisch adviseur geworden.

Brede dienstverlening

​​​​​​​

Door onze jarenlange expertise met engineering van installaties zijn we ook steeds meer installatietechnisch adviseur geworden. Waar we voorheen in een later stadium werden ingeschakeld als leverancier van goed doorgerekende technische blauwdrukken, haken wij tegenwoordig vaak al in het prille begin van een project aan. De adviesrol past ons prima, omdat we daarin met ál onze actuele expertise mee kunnen bouwen aan een solide technisch fundament van het project.

Adviseren

​​​​​​​

Als wij installaties ontwerpen en tekenen houden we ons strikt aan de vigerende wet- en regelgeving, zoals het bouwbesluit. Voor onze klanten betekent dit dat ze altijd kunnen rekenen op gevraagd en ongevraagd advies. Als ‘architect van de techniek’ dragen we bij architecten en projectontwikkelaars graag ideeën aan over investeringsbeslissingen. Daarnaast ondersteunen we installateurs bij het maken van keuzes voor een optimaal werkende installatie. Denk aan passende pompvermogens en leidingdiameters om te voldoen aan functionele eisen.

Meedenken met de architect

​​​​​​​

Met onze grote kennis van de markt en de mogelijkheden zijn wij graag sparring-partner voor ontwikkelaars en architecten door in een vroeg stadium mee te denken over mogelijke oplossingen op installatietechnisch gebied. Én over de kosten die daarmee gepaard gaan.


Als architect kunt u uw klant enorme kostenvoordelen bieden door vanaf het eerste concept na te denken over het inpassen van de installaties. Het verlichtingsplan, de ventilatie, laadpunten, blussystemen, stofzuiginstallatie, audio-video, ICT, vloerverwarming, airco… Het moet allemaal door en langs elkaar heen aangelegd worden.

|

rekenen


Welke pijpdiameter moeten we aanhouden? Hoeveel decibels produceren de buitenunits van de maatwerk airco-installatie en sluit dit aan bij de richtlijnen? Hoe groot moeten de leidingen zijn om te voldoen aan de legionella-normen voor 20 douches op 50 meter afstand van de boiler installatie bij een bezettingsgraad van 60%?

nauwkeurige berekeningen

​​​​​​​

Nauwkeurige berekeningen van de verwachte prestaties zijn niet alleen belangrijk voor optimaal functioneren tegen zo laag mogelijke kosten, maar ook om aantoonbaar te voldoen aan de wet- en regelgeving in onder meer het bouwbesluit. Installateurs die hun werk en hun verantwoordelijkheid serieus nemen, maken gebruik van goed onderbouwde berekeningen, die overigens naadloos in te passen zijn in de BIM-documentatie.

Vabi Software


Met onder meer Vabi Software maken wij berekeningen voor bijvoorbeeld:


• Warmteverlies
• Koellast
• CV- en koelleidingen
• Radiatorselectie
• Gasleiding
• Tapwaterleidingen
• HWA en VWA
• Luchtkanalen
• Elektrakabels
• Verlichting

|

tekenen en moduleren


Het op basis van een bestek nauwgezet uitwerken van de technische tekeningen is een belangrijk stap in het installatieproces, want de tekening is toch een blauwdruk voor het eindresultaat. En een soort gebruiksaanwijzing voor de installateurs die de onderdelen verzamelen en samenbouwen.

Foutmarge verkleinen


Hoe gedetailleerder en duidelijker de tekeningen zijn, des te makkelijker de uitwerking en des te lager het risico op fouten. Een investering in goede tekeningen kan daardoor onder de streep flinke winst opleveren. Tegenwoordig vullen wij de tekeningen graag aan met realistische 3D-modellen, waardoor je de installatie als het ware ‘van binnen’ kunt bekijken en ook de onderlinge verhoudingen beter in beeld hebt. Dit maakt het installeren nóg eenvoudiger. Met als bijkomend voordeel dat ook minder ervaren (en dus goedkopere) monteurs foutloos werk kunnen afleveren.


Een mooi voorbeeld hiervan is de tekening die wij maakten voor een installatie van een warmtepomp met warmteterugwinning in een krappe ruimte achter de schuinte van een zoldertrap. Door 3D-modellering slaagden we er in de installatie in te passen. Op basis van één prototype en het 3D-model kon de installateur vervolgens de installaties prefabriceren voor seriematige inbouw in 80 woningen.

moderne tekentools

​​​​​​​

Bij het uitwerken van bestek tot werktekening maken wij gebruik van Autocad in combinatie met Stabicad. Voor BIM-projecten tekenen we met Revit en Stabicad for Revit. U kunt bij ons aankloppen voor werktekeningen van alle denkbare installaties, inclusief alle combinaties daarvan. Denk aan:

• Riolering
• Sanitair
• Brandbestrijding
• Gas
• Verwarming en koeling
• Luchtbehandeling
• Elektrotechnische installatie
• Zwakstroominstallatie
• Technische ruimte
• Principeschema

​​​​​​​

Samenwerking brengt nieuwe uitdagingen, en daar zijn wij dol op bij PTAT!


Benieuwd wat wij met elkaar kunnen bereiken?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​